รายชื่อผู้รับผิดชอบศูนย์บริหารจัดการข้อมูลสุขภาพระดับอำเภอ จังหวัดอุดรธานี

 • แจ้งเพื่อทราบ
 • รายชื่อผู้รับผิดชอบงาน 43 แฟ้ม จังหวัดอุดรธานี
  ผู้รับผิดชอบงาน 43 แฟ้ม
  ลำดับ อำเภอ จำนวน สถานบริการ จำนวนผู้รับผิดชอบศูนย์บริหารจัดการข้อมูลสุขภาพระดับอำเภอ
  1 เมือง 40 8
  2 กุดจับ 13 1
  3 หนองวัวซอ 13
  4 กุมภวาปี 20 2
  5 โนนสะอาด 11 3
  6 หนองหาน 16 9
  7 ทุ่งฝน 8 1
  8 ไชยวาน 6 3
  9 ศรีธาตุ 14
  10 วังสามหมอ 12
  11 บ้านดุง 17 1
  12 บ้านผือ 22 9
  13 น้ำโสม 11 4
  14 เพ็ญ 16 15
  15 สร้างคอม 7 2
  16 หนองแสง 6 6
  17 นายูง 11 1
  18 พิบูลย์รักษ์ 6 4
  19 กู่แก้ว 7 1
  20 ประจักษ์ศิลปาคม 6 1
  รวม 262 71

  รายการทั้งหมด 20รายการ   ทั้งหมด 1 หน้า : 1