รายชื่อผู้รับผิดชอบศูนย์บริหารจัดการข้อมูลสุขภาพระดับอำเภอ จังหวัดอุดรธานี

 • แจ้งเพื่อทราบ
 • รายชื่อผู้รับผิดชอบงาน 21 แฟ้ม จังหวัดอุดรธานี
  ลงทะเบียน รายชื่อผู้รับผิดชอบงาน 43 แฟ้ม จังหวัดอุดรธานี
  *support "firefox , chrome , safari"
    รายละเอียด :
  รหัสบัตรประชาชน : *
  ชื่อ : สกุล : *
       
  โทรศัพท์สำนักงาน : โทรศัพท์มือถือ : *กรอกเบอร์ที่สามารถติดต่อได้จริง
  ตำแหน่ง : ระดับ อื่นๆระบุ : *กรณีไม่มีให้เลือก
  ประเภท : *
  E - mail : *
  รูปประจำตัว :
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง เพื่อสิทธิ์ของท่านเอง
      *อัพไฟล์ดังต่อไปนี้ได้ ".jpg , .bmp"ขนาดไม่เกิน 2 MB
     
  ***หมายเหตุ   หากยังมีการคีย์ข้อมูลเข้ามาผิดอีกจะทำการบล็อก รหัสสถานบริการ และลบข้อมูลทิ้งทันที ฉะนั้นกรุณาอ่านก่อนคีย์ข้อมูลนะครับ
  แสดงข้อมูลทั้งหมด รายชื่อผู้รับผิดชอบงาน 43 แฟ้ม จังหวัดอุดรธานี
    ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ประเภท โทรศัพท์สำนักงาน โทรศัพท์มือถือ e-mail

  รายการทั้งหมด 0รายการ   ทั้งหมด 1 หน้า : 1